Telefon: 0322 226 97 98     Fax: 0322 227 67 23

Sümer Mah. 69124 Sok.Karaaslan Apt Seyhan/ADANA

Tarihçe

 

2000 – 2001 yıllarında yaptığımız yatırım araştırmalarının sonucu bizi her açıdan SAĞLIK SEKTÖRÜne götürüyordu.Ülkemiz geleceğinin sağlıklı bir şekilde yeniden yapılandırabilmesinin sağlıklı insan ve sağlıklı düşünce olduğu gerçeğinden yola çıkarak, önce insan sağlığına yatırım yaparak amaca katkıda bulunmamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. O yıllarda çok az yerli üretim imkanı olan ve çoğunluğu yüksek bilim ve teknoloji ürünü olan "Tıbbi Cihaz" olarak adlandırılan Tıp alanında kullanılan Görüntüle Cihazlarından İdrar Torbasına kadar hemen her çeşit tıbbi malzeme ithal edilmekte idi. Temel hedefimiz ülke içersinde sektörün ihtiyacı olan Tıbbi Malzelerden gücümüz ve becerimiz nispetinde Yerli Üretim yapark, ülke ekonomisine Katma Değer sağlamak olmuştur. Bir yandan Yurt Dışı sektörel Fuarları gezerek sektörün ihtiyaç duyduğu Tıbbi Malzelerin bazı kalemlerini en iyi kalitede tedarik ederek Ülke genelinde Pazarlama Dağıtımını yaparken, diğer yandan Yüksek Teknolojili ve katma değeri yüksek Tıbbi Malzeleri Ülke içinde üretebilmenin araştırma ve fizibilite çalışmalarını yapmaktayız.

Bugün geldiğimiz noktada, edindiğimiz tecrübe, sahip olduğumuz bilgi birikimi ile üretimine yatırım yapılabilir Tıbbi Malzeme projelerimiz elimizde mevcut olup,halen yeni araştırmalarımız devam etmektedir. Diğer yandan; ülke içerisinde ve küçülen Dünya'mızın her herhangi bir yerinde rekabet edebilir ürünler üretebilmek için Sektörel Devlet teşviki ve desteğine ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur.  Gelişen ülkemizin gelişmişliğinin gerisinde kalmış olan Sağlık Sektörü yatırımlarının istenilen düzeye gelebilmesi için haklı olarak yapılmasını beklediğimiz Devlet Teşvik ve Desteği ile planladığımız üretim yatırımlarına başlayabileceğiz.

Mehmet Ersoy

Uydu Medikal Yönetim