Telefon: 0322 226 97 98     Fax: 0322 227 67 23

Sümer Mah. 69124 Sok.Karaaslan Apt Seyhan/ADANA


PORTATIF LAZER KLINİK ÇALIŞMALARI


PORTATIF LAZER KLINİK ÇALIŞMALARI

LAZER IŞINLI TEDAVİ KLINİK ÇALIŞMALARI:

Yarı iletken Kısa Boylu Lazer Işınları ile Diyabet – Yüksek Kolesterol - Yüksek Tansiyon - Kan akışını yavaşlatan yağlanma – Prostat İltihabı ve Ağrı Tedavisinin yanı sıra; Rinit - Kronik Rinit - Faranjit - Kronik Faranjit - Orta Kulak İltihabı ve Kulak Çınlaması tedavisi ile ilgili Dünya’nın pek çok ülkesindeki bir çok hastanede klinik çalışmalar yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Yapılan bu Klinik Çalışmaların bazılarının yayınlanmış makalelerinin orijinal Ingilizceleri ve Türkçe’ye çevrilmiş özetlerini aşağıda bulacaksınız!

LASPOT PORTATIF LAZER TERAPİ CİHAZLARI İLE ÇİN’DE HUAZHONG ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI 2 AYRI HASTANEDE KLINİK ÇALIŞMASI YAPILMIŞ OLUP, ÇALIŞMA RAPORLARIN ÖZETLERİ AŞAĞIDADIR.

GD07-W-1 Lazer Cihazı Klinik Çalışma Sonuçları:

Huazhong Üniversitesi- Tongji Hastanesinde yapılan Klinik Çalışma Raporunun Özeti;

I. Çalışma

1.Hastalık:

Hastanede 64’ü kardiyovasküler ve serebrovasküler problemleri olan ; diğer 64’ü yüksek kolesterol ile düşük kan akışkanlığı problemleri olan toplam 128 hasta lazer terapisine alınmıştır.

Tedaviye alınan  yüksek kolesterol ve düşük kan akışkanlığı problemi olan  64 hastanın terapi öncesinde yapılan kan tahlil değerlerinin normalin en az iki katı yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir.

2.Terapi Süreci:

Yüksek kolesterol ve düşük kan akışkanlığı olan 64 hasta kan değerlerinin yüksekliğine göre 3 gruba ayrılmıştır.

Birinci Gruba;

Günde iki kez 30 Dakika süre ile lazer terapi uygulanmış, 10 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

İkinci Gruba;

Günde iki kez 45 Dakika süre ile lazer terapi uygulanmış, 10 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

Üçüncü Gruba;

Günde iki kez 60 Dakika süre ile lazer terapi uygulanmış, 10 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

3.Sonuç:

Her üç gruba 3 ay süre ile uygulanan GD07-W-1 Lazer Terapisi sonunda;

Yarı iletken Lazer ışınlı GD07-W-1 terapi cihazları ile yüksek kolesterol, yüksek şeker ve düşük kan akışkanlığı problemlerinin giderilerek kan değerlerinin normal seviyelere geldiği gözlenmiştir.

II. Çalışma

1.Hastalık:

Toplam 128 hastadan oluşan grubun Rinit şikayeti olan ikinci 64 kişilik kısmı tedavide alınmıştır. Bu grup 18-75 yaş arası hastalardan oluşmakta ve yaş ortalaması 45’tir.

Bu gruptakilerin şikayetleri; Akut Rinit, Kronik Rinite bağlı akut hapşırık ve Atropik Rinit (Kuru saman Nezlesi). 

2.Terapi Süreci:

Bu gruptakiler de 3 ayrı kümeye ayrılmışlardır.

Birinci Gruba;

Günde iki kez 30 Dakika süre ile lazer terapi uygulanmış, 10 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

İkinci Gruba;

Günde iki kez 45 Dakika süre ile lazer terapi uygulanmış, 10 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

Üçüncü Gruba;

Günde iki kez 60 Dakika süre ile lazer terapi uygulanmış, 10 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

3.Sonuç:

Her üç gruba 3 ay süre ile uygulanan GD02-B Lazer Terapisi sonucunda; Hastaların tamamında Akut Rinit, Kronik Rinite bağlı akut hapşırık, Atropik Rinit (Kuru saman Nezlesi) ve Alerjik Rinit problemlerinin ortadan kalktığı gözlemlenmiştir.

4.Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar;

1) Hamilelerde     

2) Vücudunda   Tümör olanlarda

 3) Ruhsal Problemi olanlarda 

4) Kan Pıhtılaşma problemi olanlarda

kullanılmamalıdır.

GD02-B Lazer Cihazı Klinik Çalışma Sonuçları:

Huazhong Universitesi- UNION Hastanesinde yapılan Klinik Çalışma Raporunun Özeti;

1.Hastalık:

Bu çalışmada rahatsızlıklar iki gruba ayrılmış; birinci grup: yüksek kolesterol, kan akışındaki düşüklük (kalp ve beyin damarlarındaki yağlanma ve kan akış düşüklüğü problemi olanlar dahil).

İkinci grup: Rinit Problemi olanlar.

Toplam 64 hastanın yarısı birinci gruba ait rahatsızlıkları olanlar, diğer yarısı ikinci gruba ait rahatsızlıkları olanlar olarak ayrılmıştır.

Toplam grup 15 yaş ile 79 yaş arası olup 32’şerli her grup 21 erkek ve 11 kadından oluşmuştur.

2.Terapi Süreci:

Birinci Gruba;

15 gün süre ile günde iki kez 30’ar dakika lazer terapi uygulanmış, 15 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

İkinci Gruba;

15 gün süre ile günde iki kez 45’er dakika lazer terapi uygulanmış, 15 günlük uygulamanın ardından 2 gün ara verilmiştir.

3.Sonuç:

Her üç gruba 3 ay süre ile uygulanan GD02-B Lazer Terapisi sonunda;

Yarı iletken Lazer Işınlı GD02-B terapi cihazları ile yüksek kolesterol, yüksek şeker ve düşük kan akışkanlığı problemlerinin giderilerek kan değerlerinin normal seviyelere geldiği, akut rinit, kronik rinit ve alerjik rinit rahatsızlıklarının iyileştiği gözlenmiştir.

Kronik Kulak Çınlaması Lazer Terapi Klinik Çalışması (İTALYA)

Kulak Çınlamasının  Lazer Işın terapisi ile tedavi edilmesi üzerine İtalya’da Piacenza Hastanesinde klinik bir denemesi yürütülmüştür.

Bu denemeye 27’si erkek 19’u kadın olmak üzere yaşları 28 ile 83 arasında değişen 46 hasta katılmıştır. Denemeye katılanlar en az 3 ay süre ile kulak çınlaması şikayetinden dolayı lazer ışın terapisi görmüştür. Deneme çift kör yöntemiyle uygulanmıştır.

Denemede 650 nm dalga boyunda lazer ışını veren cihazlar kullanılmış ve lazer terapi işlemi 3 ay boyunca her gün 20’şer dakika olarak uygulanmıştır. Aynı zamanda lazer terapileri 3 ay boyunca psikolojik danışmanlıkla da desteklenmiştir.

3 aylık sürecin sonunda kontrol grubunun %35’indeki  kulak çınlamasında tamamen iyileşme görülürken,  grubunun %60’ında kulak çınlama rahatsızlıklarında iyileşme ve belirtilerinde azalma gözlenmiştir. Hastaların THI değerlerinde belirgin düşüşler kaydedilmiştir.

Bu klinik çalışma göstermiştir ki düşük dalga boylu Lazer Işınlı Terapi Kulak çınlaması tedavisinde acısız, ilaçsız ve yan etkisiz bir alternatif tedavi sunmaktadır.